آدرس

میدان امام خمینى ، خیابان اکباتان ، مجتمع تجارى معصومى ، طبقه سوم ، واحد ۱۲۵

تلفن

۰۲۱۳۳۹۸۹۴۹۰ – ۰۲۱۳۳۹۸۹۵۳۶

شماره موبایل : ۰۹۱۲۲۴۷۵۰۷۵

آدرس ایمیل

kheirkhahtrading@yahoo.com