modirankhodro

مدیران خودرو چری با کسب بالای رضایتمندی مشتریان در بخش خودرو به موفقیت های زیادی دست پیدا کرده است. امروزه مدیران خودرو چری با فعالیت در بازار ایران وعرضه محصولات و قطعات چری x55به فروش قابل توجهی دست پیدا کرده است.

مطالب مرتبط

ارسال پاسخ