اعضای گروه ما

چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

کیوان تهرانی
مدیر داخلی

کیوان تهرانی

کامران تهرانی
مدیر بازرگانی

کامران تهرانی

آرین ایرانی
مدیر فنی

آرین ایرانی

آرتین ایرانی
مدیر عامل

آرتین ایرانی